GRZYB | Ukrainа, Iwano-Frankowsk i region Donieck Chillery Refac 200 kW
Fabryka mleczarska | Ukraina, Region Zaporoże CHILLER MTA 65 kW