Fabryka mleczarska | REGION ŻYTOMIERZ, UKRAINA CHłODNICA OPK 165 kW